Regulamin Sklepu

I. Poj臋cia og贸lne

 • Regulamin鈥 niniejszy regulamin
 • Serwis鈥 serwis internetowych "Blask Urody", dzia艂aj膮cych pod adresem https://blaskurody.pl/
 • Us艂ugodawca鈥 firma "FIRMA HANDLOWA TRIDENT RADOS艁AW KASZLUGA" z adresem siedziby: Tadeusza Romanowicza 30/2, 33-100 Tarn贸w, NIP: 8733273583,
 • Us艂ugobiorca鈥 ka偶da osoba fizyczna, uzyskuj膮ca dost臋p do Serwisu i korzystaj膮ca z us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem Serwisu przez Us艂ugodawc臋.
 • Komunikacja Drog膮 Elektroniczn膮鈥 Komunikacja pomi臋dzy stronami za po艣rednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dost臋pnych na stronie www.

II. Postanowienia og贸lne

 • Regulamin, okre艣la zasady funkcjonowania i u偶ytkowania Serwisu oraz okre艣la zakres praw i obowi膮zk贸w Us艂ugobiorc贸w i Us艂ugodawcy zwi膮zanych z u偶ytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem us艂ug Us艂ugodawcy jest udost臋pnienie nieodp艂atnych narz臋dzi w postaci Serwisu, umo偶liwiaj膮cych Us艂ugobiorcom dost臋p do tre艣ci w postaci wpis贸w, artyku艂贸w i materia艂贸w audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne tre艣ci, artyku艂y i informacje zawieraj膮ce cechy wskaz贸wek lub porad publikowane na 艂amach Serwisu s膮 jedynie og贸lnym zbiorem informacji i nie s膮 kierowane do poszczeg贸lnych Us艂ugobiorc贸w. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wykorzystanie ich przez Us艂ugobiorc贸w.
 • Us艂ugobiorca bierze na siebie pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za spos贸b wykorzystania materia艂贸w udost臋pnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
 • Us艂ugodawca nie udziela 偶adnej gwarancji co do przydatno艣ci materia艂贸w umieszczonych w Serwisie.
 • Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u ewentualnych szk贸d poniesionych przez Us艂ugobiorc贸w Serwisu lub osoby trzecie w zwi膮zku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko zwi膮zane z korzystaniem z Serwisu, a w szczeg贸lno艣ci z u偶ywaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Us艂ugobiorca korzystaj膮cy z us艂ug Serwisu.

III. Warunki u偶ywania Serwisu

 • U偶ywanie Serwisu przez ka偶dego z Us艂ugobiorc贸w jest nieodp艂atne i dobrowolne.
 • Us艂ugobiorcy maj膮 obowi膮zek zapoznania si臋 z Regulaminem oraz pozosta艂ymi dokumentami stanowi膮cymi jego integraln膮 cz臋艣膰 i musz膮 zaakceptowa膰 w ca艂o艣ci jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Us艂ugobiorcy nie mog膮 wykorzystywa膰 偶adnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do cel贸w marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urz膮dzenie z wy艣wietlaczem umo偶liwiaj膮ce wy艣wietlanie stron internetowych,
  • po艂膮czenie z Internetem,
  • dowolna przegl膮darka internetowa, kt贸ra wy艣wietla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obs艂uguje strony www udost臋pniane w j臋zyku HTML5,
  • w艂膮czon膮 obs艂ug臋 skrypt贸w JavaScript,
  • w艂膮czon膮 obs艂ug臋 plik贸w Cookie
 • W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa Us艂ugodawcy, Us艂ugobiorcy oraz innych Us艂ugobiorc贸w korzystaj膮cych z Serwisu, wszyscy Us艂ugobiorcy korzystaj膮cy z Serwisu powinni stosowa膰 si臋 do og贸lnie przyj臋tychzasad bezpiecze艅stwa w sieci,
 • Zabrania si臋 dzia艂a艅 wykonywanych osobi艣cie przez Us艂ugobiorc贸w lub przy u偶yciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu 藕r贸d艂owego,
  • bez zgody pisemnej, powoduj膮cych nadmierne obci膮偶enie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, pr贸b wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania pr贸b wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skrypt贸w i oprogramowania mog膮cych wyrz膮dzi膰 szkod臋 oprogramowaniu Serwisu, innym Us艂ugobiorcom lub Us艂ugodawcy,
  • podejmowania pr贸b wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skrypt贸w i oprogramowania mog膮cych 艣ledzi膰 lub wykrada膰 dane Us艂ugobiorc贸w lub Us艂ugodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek dzia艂a艅 maj膮cych na celu uszkodzenie, zablokowanie dzia艂ania Serwisu lub uniemo偶liwienie realizacji celu w jakim dzia艂a Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej mo偶liwo艣ci zaistnienia incydentu Cyberbezpiecze艅stwa lub naruszenia RODO, Us艂ugobiorcy w pierwszej kolejno艣ci powinni zg艂osi膰 ten fakt Us艂ugodawcy w celu szybkiego usuni臋cia problemu / zagro偶enia i zabezpieczenia interes贸w wszystkich Us艂ugobiorc贸w Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Us艂ugobiorcy mog膮 korzysta膰 z Serwisu bez konieczno艣ci rejestracji.
 • Us艂ugobiorcy musz膮 by膰 zarejestrowani i posiada膰 konto w Serwisie by korzysta膰 z dodatkowych us艂ug 艣wiadczonych w Serwisie, dost臋pnych jedynie dla Us艂ugobiorc贸w po zalogowaniu.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Serwisie jest nieodp艂atna.
 • Ka偶dy Us艂ugobiorca mo偶e posiada膰 tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne zwi膮zane z rejestracj膮 konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Rejestruj膮cy si臋 w Serwisie Us艂ugobiorcy wyra偶aj膮 zgod臋 na przetwarzanie ich danych osobowych przez Us艂ugobiorc臋 w zakresie w jakim zosta艂y one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich p贸藕niejszych zmianom lub usuni臋ciu.
 • Us艂ugodawca ma prawo zawiesza膰 lub usuwa膰 konta Us艂ugobiorc贸w wed艂ug w艂asnego uznania, uniemo偶liwiaj膮c lub ograniczaj膮c w ten spos贸b dost臋p do poszczeg贸lnych lub wszystkich us艂ug, tre艣ci, materia艂贸w i zasob贸w Serwisu, w szczeg贸lno艣ci je偶eli Us艂ugobiorca dopu艣ci si臋 艂amania Regulaminu, powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, zasad wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego lub dzia艂a na szkod臋 Us艂ugodawcy lub innych Us艂ugobiorc贸w, uzasadnionego interesu Us艂ugodawcy oraz podmiot贸w trzecich wsp贸艂pracuj膮cych lub nie z Us艂ugodawc膮.
 • Wszelkie us艂ugi Serwisu mog膮 by膰 zmieniane co do ich tre艣ci i zakresu, dodawane lub odejmowane, a tak偶e czasowo zawieszane lub dost臋p do nich mo偶e by膰 ograniczany, wed艂ug swobodnej decyzji Us艂ugodawcy, bez mo偶liwo艣ci wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Us艂ugobiorc贸w.
 • Dodatkowe zasady bezpiecze艅stwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania si臋 Us艂ugobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udost臋pniania loginu oraz has艂a do swojego konta osobom trzecim.
  • Us艂ugodawca nie ma prawa i nigdy nie b臋dzie za偶膮da膰 od Us艂ugobiorcy has艂a do wybranego konta.
 • Usuwanie konta:
  • Ka偶dy Us艂ugobiorca posiadaj膮cy konto w Serwisie ma mo偶liwo艣膰 samodzielnego usuni臋cia konta z Serwisu.
  • Us艂ugobiorcy mog膮 to uczyni膰 po zalogowaniu si臋 w panelu w Serwisie.
  • Usuni臋cie konta skutkuje usuni臋ciem wszelkich danych identyfikacyjnych Us艂ugobiorcy oraz anonimizacj膮 nazwy u偶ytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki 艣wiadczenia us艂ugi Newsletter

 • Us艂ugobiorcy mog膮 korzysta膰 z Serwisu bez konieczno艣ci zapisywania si臋 do Newslettera.
 • Zapisanie si臋 us艂ugi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie si臋 do us艂ugi Newslettera jest nieodp艂atne.
 • Wymagania techniczne zwi膮zane z us艂ug膮 Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki 艣wiadczenia us艂ugi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przes艂anego na nie odno艣nika,
  • wyra偶enie zgody na otrzymywania powiadomie艅 e-mail,
 • Zakres us艂ugi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualno艣ciach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych zwi膮zanych z us艂ugami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partner贸w Serwisu (wiadomo艣ci Marketingowe),
 • Wypisanie si臋 z us艂ugi Newsletter:
  • Ka偶dy Us艂ugobiorca zapisany do us艂ugi Newsletter ma mo偶liwo艣膰 samodzielnego wypisania si臋 z Us艂ugi.
  • Us艂ugobiorcy mog膮 to uczyni膰 poprzez link umieszczony w ka偶dej przes艂anej wiadomo艣ci e-mail.
  • Wypisanie si臋 z us艂ugi Newsletter skutkuje usuni臋ciem podanego adresu e-mail z bazy Us艂ugodawcy.

VI. Warunki komunikacji i 艣wiadczenia pozosta艂ych us艂ug w Serwisie

 • Serwis udost臋pnia us艂ugi i narz臋dzia umo偶liwiaj膮ce Us艂ugobiorcom interakcj臋 z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Komentowania wpis贸w i artyku艂贸w
 • Serwis udost臋pnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Us艂ugobiorcy z Us艂ugodawc膮, dane osobowe Us艂ugobiorc贸w b臋d膮 przetwarzane zgodnie z "Polityk膮 Prywatno艣ci", stanowi膮c膮 integraln膮 cz臋艣膰 Regulaminu.
 • Warunki umieszczania tre艣ci przez Us艂ugobiorc贸w w Serwisie:
  • Zabrania si臋 umieszczania w Serwisie tre艣ci obra藕liwych lub oszczerczych wzgl臋dem Us艂ugodawcy, pozosta艂ych Us艂ugobiorc贸w, os贸b trzecich oraz podmiot贸w trzecich,
  • Zabrania si臋 umieszczania w Serwisie materia艂贸w tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skrypt贸w, program贸w i innych utwor贸w, na kt贸re Us艂ugobiorca nie posiada si臋 licencji, lub kt贸rych autor praw maj膮tkowych nie wyrazi艂 zgody na darmow膮 publikacj臋,
  • Zabrania si臋 umieszczania w Serwisie tre艣ci wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a tak偶e odno艣nik贸w do stron zawieraj膮cych wskazane tre艣ci,
  • Zabrania si臋 umieszczania w Serwisie skrypt贸w i program贸w nadmiernie obci膮偶aj膮cych serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania s艂u偶膮cego do naruszania zabezpiecze艅 oraz innych podobnych dzia艂a艅 a tak偶e odno艣nik贸w do stron zawieraj膮cych wskazane materia艂y,
  • Zabrania si臋 umieszczania w Serwisie tre艣ci marketingowych i reklamuj膮cych inne serwisy komercyjne, produkty, us艂ugi czy komercyjne strony internetowe

VII. Gromadzenie danych o Us艂ugobiorcach

W celu prawid艂owego 艣wiadczenia us艂ug przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Us艂ugodawcy oraz w celu zapewnienia zgodno艣ci dzia艂ania Serwisu z obowi膮zuj膮cym prawem, Us艂ugodawca za po艣rednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niekt贸re dane o U偶ytkownikach.

W celu prawid艂owego 艣wiadczenia us艂ug, Serwis wykorzystuje i zapisuje niekt贸re anonimowe informacje o Us艂ugobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, spos贸b oraz zasady przetwarzania danych dost臋pne s膮 w 鈥Polityce prywatno艣ci鈥, stanowi膮cej integraln膮 cz臋艣膰 Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego dzia艂ania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niekt贸re dane o Us艂ugobiorcy. Do danych tych nale偶膮:
  • Adres IP
  • Typ przegl膮darki
  • Rozdzielczo艣膰 ekranu
  • Przybli偶ona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas sp臋dzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsy艂aj膮cej
  • J臋zyk przegl膮darki
  • Predko艣膰 艂膮cza internetowego
  • Dostawca us艂ug internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • P艂e膰
   • Wiek
   • Zainteresowania
  • Anonimowe dane niezb臋dne do serwowania reklam:
   • Dane zwi膮zane z remarketingiem

  Powy偶sze dane uzyskiwane s膮 poprzez skrypt Google Analytics i s膮 anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa u偶ytkownika, imi臋 i nazwisko, adres e-mail

  W przypadku Us艂ugobiorc贸w zalogowanych (posiadaj膮cych konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urz膮dzeniu Us艂ugobiorcy mo偶e by膰 umieszczony identyfikator Us艂ugobiorcy powi膮zany z kontem Us艂ugobiorcy

 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail

VIII. Prawa autorskie

 • W艂a艣cicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Us艂ugodawca.
 • Cz臋艣膰 danych zamieszczonych w Serwisie s膮 chronione prawami autorskimi nale偶膮cymi do firm, instytucji i os贸b trzecich, niepowi膮zanych w jakikolwiek spos贸b z Us艂ugodawc膮, i s膮 wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania si臋 wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wy艂膮czeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artyku艂贸w, opis贸w, zdj臋膰 oraz wszelkich innych tre艣ci, materia艂贸w graficznych, wideo lub audio znajduj膮cych si臋 w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomoc膮 Komunikacji Drog膮 Elektroniczn膮 ich prawnego w艂a艣ciciela.
 • Zgodnie z Ustaw膮 z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegaj膮 proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako mo偶liwo艣膰 wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekst贸w, ale ju偶 nie kopiowania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci artyku艂贸w o ile nie zosta艂o to oznaczone w poszczeg贸lnym materiale udost臋pnionym w Serwisie.

IX. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mog膮 by膰 w ka偶dej chwili jednostronnie zmieniane przez Us艂ugodawc臋, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu b臋dzie rozsy艂ana Drog膮 Elektroniczn膮 do Us艂ugobiorc贸w zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodz膮 w 偶ycie natychmiast po jego publikacji dla Us艂ugobiorc贸w nieposiadaj膮cych konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodz膮 w 偶ycie z 7-dniowym okresem przej艣ciowym dla Us艂ugobiorc贸w posiadaj膮cych konta w Serwisie zarejestrowane przez zmian膮 Regulaminu.
 • Traktuje si臋 i偶 ka偶dy Us艂ugobiorca, kontynuuj膮cy korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w ca艂o艣ci.

X. Postanowienia ko艅cowe

 • Us艂ugodawca nie odpowiada w 偶aden spos贸b, jak tylko pozwalaj膮 na to obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, za tre艣ci przekazywane i publikowane w Serwisie przez Us艂ugobiorc贸w, za ich prawdziwo艣膰, rzetelno艣膰, autentyczno艣膰 czy wady prawne.
 • Us艂ugodawca dokona wszelkich stara艅 by us艂ugi Serwisu by艂y oferowane w spos贸b ci膮g艂y. Nie ponosi on jednak 偶adnej odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia spowodowane si艂膮 wy偶sz膮 lub niedozwolon膮 ingerencj膮 Us艂ugobiorc贸w, os贸b trzecich czy dzia艂alno艣ci膮 zewn臋trznych automatycznych program贸w.
 • Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Us艂ugodawc臋 terminie, bez konieczno艣ci uprzedniego powiadomienia Us艂ugobiorc贸w korzystaj膮cych z us艂ug Serwisu.
 • Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego wy艂膮czenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania us艂ug lub przeprowadzania konserwacji, bez wcze艣niejszego uprzedzania o tym Us艂ugobiorc贸w.
 • Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do wy艂膮czenia Serwisu na sta艂e, bez wcze艣niejszego uprzedzania o tym Us艂ugobiorc贸w.
 • Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w cz臋艣ci lub w ca艂o艣ci wszelkich swoich praw i obowi膮zk贸w zwi膮zanych z Serwisem, bez zgody i mo偶liwo艣ci wyra偶ania jakichkolwiek sprzeciw贸w przez Us艂ugobiorc贸w.
 • Obowi膮zuj膮ce oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduj臋 si臋 na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Serwisu nale偶y kontaktowa膰 si臋 z Us艂ugodawc臋 korzystaj膮c z jednej z poni偶szych form kontaktu:
  • U偶ywaj膮c formularza kontaktowego dost臋pnego w Serwisie
  • Wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres e-mail: kontakt@blaskurody.pl
  • Poprzez po艂膮czenie telefoniczne z numerem: +48 667 149 887
  Kontakt przy u偶yciu wskazanych 艣rodk贸w komunikacji wy艂膮cznie w sprawach zwi膮zanych z prowadzonym Serwisem.

XI. Odst膮pienie od Umowy

Mamy 30-dniow膮 polityk臋 zwrot贸w, co oznacza, 偶e 鈥嬧媘asz 30 dni od daty otrzymania przedmiotu na zg艂oszenie zwrotu.

Aby kwalifikowa膰 si臋 do zwrotu, przedmiot musi by膰 w takim samym stanie, w jakim go otrzyma艂e艣, nieu偶ywany, nienapocz臋ty, w oryginalnym opakowaniu. Potrzebny b臋dzie r贸wnie偶 paragon lub inny dow贸d zakupu.

XII. Dostawa Zam贸wienia

PRZESY艁KA KURIERSKA DHL

Rodzaj przesy艂ki: Kurier DHL
P艂atno艣膰: zap艂ata online poprzez serwis p艂atno艣ci internetowych
Czas dostawy: 1-2 dni robocze od momentu nadania przesy艂ki
Koszt dostawy bez wzgl臋du na liczb臋 zam贸wionych sztuk:0 z艂otych

PACZKOMAT INPOST

Rodzaj przesy艂ki:聽InPost - odbi贸r w paczkomacie

P艂atno艣膰: zap艂ata online poprzez serwis p艂atno艣ci internetowych
Czas dostawy: 1-2 dni robocze od momentu nadania przesy艂ki
Koszt dostawy bez wzgl臋du na liczb臋 zam贸wionych sztuk:0 z艂otych

Nie wysy艂amy towar贸w za pobraniem.聽

XIII.聽Reklamacje i Zwroty

Aby rozpocz膮膰 zwrot lub reklamacj臋 skontaktuj si臋 z nami pod adresemkontakt@blaskurody.pl. Je艣li zwrot zostanie zaakceptowany, wy艣lemy Ci etykiet臋 wysy艂ki zwrotnej, a tak偶e instrukcje dotycz膮ce tego, jak i gdzie wys艂a膰 paczk臋. Przedmioty odes艂ane do nas bez wcze艣niejszej pro艣by o zwrot nie b臋d膮 przyjmowane.

Zwroty zam贸wie艅 w naszym sklepie internetowym s膮 darmowe, a czas realizacji zwrotu wynosi do聽10 dni roboczych od momentu otrzymania przesy艂ki zwrotnej.

Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesy艂ki zwrotnej.

Zawsze mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami w przypadku jakichkolwiek pyta艅 dotycz膮cych zwrotu pod adresemkontakt@blaskurody.pl.

Uszkodzenia i problemy
Prosimy o sprawdzenie zam贸wienia po otrzymaniu i natychmiastowy kontakt, je艣li produkt jest wadliwy, uszkodzony lub je艣li otrzyma艂e艣 niew艂a艣ciwy produkt, aby艣my mogli oceni膰 problem i naprawi膰 go.

Zwrot 艣rodk贸w
Po otrzymaniu i sprawdzeniu Twojego zwrotu powiadomimy Ci臋 o tym i poinformujemy Ci臋, czy zwrot zosta艂 zatwierdzony. Po zatwierdzeniu automatycznie otrzymasz zwrot艣rodk贸w na konto z kt贸rego dokonany zosta艂 zakup. Pami臋taj, 偶e przetworzenie i zaksi臋gowanie zwrotu mo偶e zaj膮膰 troch臋 czasu z przyczyn niezale偶nych od naszej firmy.

Newsletter